Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Kórházi tagozat

A különleges célú és rendeltetésű intézmény – a tartós kórházi ápolásra beutalt gyermekek nevelését-oktatását ellátó kórházi tagozat – 1989. szeptember 1-jén kezdte meg működését a B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjában. Szervezeti felépítésében, követelményrendszerében, mûködési alapelveiben és formájában egyedülálló kezdeményezés az országban.

A gyógyító és a pedagógiai munka kölcsönösen kiegészítik egymást. A kórházi iskolában dolgozó tanítók, tanárok az anyaiskola pedagógusai, a tanulók – az ápolás idõtartamára – a Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskolába hivatalosan beiratkozott gyermekek. A kórházban ápolt iskoláskorú gyermekek közül elsõsorban azok lehetnek az iskola tanulói, akiknek várhatóan hosszabb időt - legalább három hetet - igényel a gyógykezelésük, illetve akiknek az egészségügyi állapotát megfelelőnek tartják az orvosok az iskolai tanulásra. A rövidebb ideig – 1-2 hétig vagy néhány napig – gyógykezelt gyermekek is részt vehetnek a tanítási órákon iskolaváltoztatási kötelezettség nélkül; jelenlétükrõl igazolást kapnak. A személyi és tárgyi feltételrendszer kezdettõl fogva három összevont tanulócsoport szervezését teszi lehetõvé. Az 1-4., az 5-6. és a 7-8. osztályokban naponta átlagosan 30-35 gyermek tanul, csoportonként 10 -15 fõ között váltakozó létszámmal. Tanulóink délelõtt vizsgálatokon vesznek részt, szükség esetén fizikoterápiás és rehabilitációs kezelést kapnak, gyógytornára, úszásra, munkaterápiás foglalkozásokra járnak. Délután 12-17 óráig – állandó délutános tanítási rendben – az iskolában tanulnak. A technika és a testnevelés kivételével – amelyek tanulása alól a gyermekek egészségügyi okból mentességet kapnak – minden tantárgy művelõdési anyagát tanítják a pedagógusok. Két idegen nyelv – angol és német – tanulása közül választhatnak a tanulók. Az óraszámokat a kerettanterv összevont tanulócsoportokra vonatkozó idõkerete határozza meg. A tanítás a normál általános iskolákban megszokott módon történik, a tanulók ellenőrzése, értékelése és osztályozása is a mindennapok iskolai gyakorlatát követi. A tanórákkal párhuzamosan zajlanak a fejlesztő foglakozások. Tanórán kívül – fakultatív módon – hitoktatásban és zenei képzésben vehetnek részt a gyermekek.


Gyógytestnevelés

A Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola 1983-tól fogadja a gyógytestnevelésre utalt tanulókat Miskolcról és környékéről. Az iskola gyógytestnevelõi helyileg a B.-A.-Z. Megyei Kórház Rehabilitációs Központjának tornatermében és uszodájában tartanak foglalkozásokat. A tanulók a gyógytestnevelés órákra szakorvosi beutalóval kerülnek, a vizsgálatok alapján egészségi állapotuktól függõen történik a kategóriába való besorolásuk. Ezt a gyógytestnevelõknek és az iskolai testnevelõ tanároknak is figyelembe kell venniük. A tanulóknak – betegségüktõl függően – 3 vagy 6 hónaponként kontrollvizsgálaton kell részt venniük. A gyógytestnevelési csoportokat életkor és diagnózis szerint osztjuk be. Vannak óvodás, alsós, felsõs és középiskolás csoportjaink. Tanévenként 400-450 tanulóval foglalkozunk. Négy gyógytestnevelõ tanár végzi ezt a munkát.A foglalkozásokat heti 2 alkalommal szervezik 70 percben (35 perc torna, 35 perc úszás).

Folyamatos feladataink:
Szoros együttmûködés az iskolákkal, a szülõkkel és az egészségüggyel. A szûrõvizsgálatok elvégzése: május 15-ig illetve október 15-ig. A kategóriákba való besorolás. A tanulók értékelése érdemjeggyel és szövegesen. Adminisztráció vezetése, statisztikák készítése a csoportba járó gyerekekkel kapcsolatban