Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Alapítványaink


Alapítványaink


Katowice utcai Általános Iskoláért” Oktatási alapítvány

Az alapítás éve: 1992

Az alapítvány székhelye: Miskolc, Katowice utca 17.

Az alapítvány adószáma: 18402555-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 10402764-27611854-00000000

Az alapítvány célja:

Korszerű és hatékony, több irányú iskolai oktatás kialakítása a tantervi követelményeken túlmenően, a tanulók tehetséggondozásának kiterjesztése, a szociális hátrányok kiküszöbölése. Egészséges és kulturált tanulási körülmények életkornak megfelelő berendezés biztosítása, a tárgyi feltételek javítása a tanulók számára a tantermekben.

További célok:

-  oktatási programok fejlesztése

-  az oktatást segítő szemléltető eszközök, audiovizuális berendezések, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése,

-  az iskolában működő fakultációk kiemelt támogatása:

- nyelvi képzés fejlesztése, hazai és külföldi tanfolyamon való részvétel, művészeti nevelés segítése, matematikai, számítástechnikai eszközök beszerzése,

-  nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése, és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetési díjak fedezése,

-  kiemelkedő tanulmányi eredmények, versenyeken elért eredmények jutalmazása,

-  szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalása.

Az alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § 4/c alpontja szerinti nevelési és oktatási, képességfejlesztési közhasznú célt teljesít.