bemutatkozás - bemutatkozás

 

1950-1969: 10. Sz. Általános Iskola a Kertésztelepen

1–6. osztállyal működött évenként 40–50 tanulóval.

1969-1999: 10. Sz. Általános Iskola a Katowice utca 17. szám alatt

Krisztik Pál terve alapján megépült az új iskola. Az átadásra 1969. december 10-én került sor. A 28 tagú tantestületet és a 422 tanulót Kiss József igazgató úr vezette.

Iskolánk a kezdetektől fogva sokszínű diákélettel és szép eredményekkel büszkélkedhetett:

Az audiovizuális oktatás bázis iskolája lett, élen járt a különböző oktatási programok kidolgozásában.

Kiváló eredményeket értünk el a sportban is.

Pezsgő, változatos úttörőélet folyt a 2748. Sz. Ady Endre Úttörőcsapatban.

1986-87-ben már számítógépes programokkal indultunk a technikaversenyen.

Az orosz mellett megkezdődött az angol nyelv oktatása először szakkörként, majd az 1983-84-es tanévtől kezdetét vette a szakosított angol tantervű tanítás.

A B.-A.-Z. Megyei Kórház Rehabilitációs Osztályán gyógytestnevelés, gyógyúszás és manuális készségfejlesztő foglalkozás indult iskolánk pedagógusainak vezetésével.

1989-ben a Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központjában kórházi iskola kezdte meg működését. A tartósan kórházi ápolásra szoruló 6–14 éves korú gyermekek három tanulócsoportban összevontan tanulnak. 2002-ben Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Pedagógiai Díjat adományozott az itt dolgozóknak kiemelkedő munkájukért.

1990-ben újra indulhatott a hitoktatás

1991-ben alakult meg a Herman Ottó Cserkészcsapat, amely az első iskolai – nem egyházi jellegű – szervezet volt.

Tanulóink továbbra is igényelték a közös programok szervezését, így 1991 decemberében a gyerekek kérésére 16 pedagógus megalakított egy olyan társadalmi szervezetet, amely különböző lehetőségeket biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. Kérésükre a B.-A.-Z. Megyei Bíróság 1993. március 3-án hivatalosan is bejegyezte a „MOSOLY” Gyermekközösséget.

1994 márciusában megtartotta alakuló ülését az iskolaszék, mely azóta is folyamatosan segíti a szülők és az iskola kapcsolatát.

1999-2003: 10. Sz., Petőfi Sándor Általános Iskola

1999-ben Petőfi Sándor nevét vette fel iskolánk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából.

Az iskola falán emléktáblát helyeztünk el, az aulában pedig egy emléksarkot alakítottunk ki névadónk tiszteletére.
Minden tanév kiemelkedő eseménye a hagyományosan március 15. előtt megrendezésre kerülő Petőfi-hét. Ekkor iskolai és városi versenyeket („Észpörgető” matematika verseny, Petőfi-szavalóverseny, iskolai történelmi csapatverseny, "Mosoly"- kupa sportverseny) rendezünk és  rajzpályázatot hirdetünk.

2001-ben a Vöröskereszt bázisiskolája lettünk.

2003-2013: 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

2003 szeptemberétől iskolánk tevékenysége kibővült. Miskolc Város Közgyűlése hozzánk integrálta a közelünkben lévő Rónai Ferenc Általános Iskolát. A tagiskolában magyar-angol két tanítási nyelvű és iskolaotthonos oktatás folyik.

2013-tól: Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor  Általános Iskola a nevünk.

2014-től: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola a nevünk


„Nehéz megfogalmazni, mit jelent egy régi diák számára a „10-es”, ahol felnőtt.
Oly sok minden megjelenik előttem, ha visszaemlékezem kedves iskolámra. Hivatásukat komolyan vevő, gyermekszerető tanítók, tanárok arca, a tiszteletreméltó, szelíd osztályfőnök, egy igazi osztályközösség. Előkerül az emlékek közül néhány régi fénykép, egy-egy olvashatatlanná vált füzetlap és persze sok-sok, csak legbelül élő, szép élmény. Ezeket nem lehet szavakba önteni, csak felidézni, újra élni mosolyogva, el-elgondolkozva.
Talán egy madárfészekhez tudnám hasonlítani egykori általános iskolámat. Olyan fészekhez, mely meleget ad, befogadja eltévedő fiókáit. Körülölel és megvéd, visszavár.
S csak most - évek múltán – értem meg igazán, mit jelentett a búcsúzó osztályfőnöknő Jobbágy Károlytól kölcsönzött néhány sora:

„Adtam a szádba új szavakat…
Tartottalak, aztán titokban
- mint ki fióka- madarat röptet,
Zárt markom szétnyitottam, mondtam
Szállj! Próbáld! Erős vagy már.
Elkaplak, hogyha elfáradtál.”

(Részlet Sallai Márta - régi diák, ma kollégánk - visszaemlékezéséből)

 

Miskolc, 2013. szeptembere